O FIRMIE

PRODUKTY

ZASTOSOWANIE

KONTAKT

ENGLISH VERSION
  NABOJE JEDNORAZOWE

  GS-2

  4-134

MIESZANKI PRZEMYSŁOWE

  GAZ S-9

  GAZ S

  GAZ S-90    PRODUKTY : GAZ S-90
Mieszanka do sterylizacji przemysłowej GAZ S-90 to powszechnie stosowana mieszaninia przeznaczona do sterylizatorów przemysłowych, zawierająca tlenek etylenu (EO)o wysokiej czystości w gazie osłonowym jakim jest dwutlenek węgla (CO2)

Mieszanka jest dostarczana do klienta w butli wielokrotnego użytku.


Specyfikacja techniczna:

      • dostępne objętości butli: 79 l (59 kg netto)
      • zawartość EO: 90% wag
      • zawartość CO2: 10% wag

Do każdej butli dołączany jest atest składu i jakości użytych składników.

     
  O FIRMIE  |  CERTYFIKATY  |  PRODUKTY  |  ZASTOSOWANIE  |  KONTAKT  

all rights reserved ® 2011
WYTWÓRNIA STERYLGAZ